Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de
Library of Congress-classificatie.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

A Algemene werken [0]
 • B 69-99: Algemene werken [2]
  1. Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey)
  2. Filosofisch woordenboek
 • B (1-5802): Filosofie (algemeen) [1]
 • BC Logica [0]
 • BD Speculatieve filosofie [0]
 • BF 636-637: Toegepaste psychologie [5]
  1. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen) 225 termen
  2. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg) 809 termen
  3. Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.) 93 termen
  4. Inleiding in de counseling (M. van Alphen) 215 termen
  5. Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen) 131 termen
 • BF 1000-1389: Parapsychologie [0]
 • BF 1404-2055: Occulte wetenschappen [1]
  1. Het woordenboek van de Skepticus
 • BF (1-2055) Psychologie. Parapsychologie. Occulte wetenschappen [3]
 • BH Esthetica [0]
 • BJ Ethiek [0]
 • BL 1-50: Godsdienst (algemeen) [1]
  1. Glossarium ( F. A. Schaeffer)
 • BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen. [2]
  1. Glossarium van termen in en rond de wereld van spiritualiteit
  2. Spiritueel woordenboek
 • BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme [2]
 • BM 1-449: Judaïsme (algemeen) [1]
  1. Woordenlijst Jodendom
 • BM (1-990): Judaïsme [1]
 • BP 1-68: Islam (algemeen) [1]
  1. Islamitische terminologie
 • BP 500-585: Theosofie [1]
  1. Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie
 • BP 595-597: Anthroposofie [1]
  1. Lexicon Antroposofie (Henk van Oort) 239 termen
 • BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. [3]
 • BQ Boeddhisme [0]
 • BR Christendom [0]
 • BS De Bijbel [0]
 • BT Doctrinaire theologie [0]
 • BV Praktische theologie [0]
 • BX 800-4795: Katholieke kerk [1]
  1. Katholiek ABC Index
 • BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen [1]
 • B Filosofie. Psychologie. Godsdienst [15]
 • CS 23-35: Genealogische lijsten, etc.,voor meer dan een land of continent [3]
  1. Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (Andre Dumont) ca.23.000 termen
 • Meertalig
  1. Alweer een Vermeer (NED, ENG) (Stichting Genealogisch Archief Vermeer) 115 termen
  2. Genealogische termen (NED, ENG) 971 termen
 • CS (1-3090): Genealogie [1]
 • C Hulpwetenschappen van de geschiedenis [1]
 • D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453- [1]
  1. Glossarium Tweede Wereldoorlog
 • D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) [1]
 • DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië) [2]
  1. Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden) meer dan 1150 termen
  2. VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling)
 • DS (1-937): Geschiedenis van Azië [1]
 • D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. [2]
  E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika [0]
 • G 70.212 – 70.215: Geografische informatiesystemen (GIS) [6]
  1. BGT Gegevenscatalogus
  2. DataLand gegevenswoordenboek
  3. GEO, Definities Geostandaarden (Geonovum)
  4. IMGeo gegevenscatalogus
  5. Informatiemodel Kadaster (Kadaster)
  6. Nationaal Georegister (NGR) (Geonovum)
 • G 100.5-108.5: Toponymie [1]
  1. Belgische, Nederlandse en Franse toponiemen (NED, FRA)
 • G 149-180: Reizen (Algemeen) [3]
  1. Algemeen reiswoordenboek
  2. Begrippenlijst “Toerisme”
  3. Reiswoordenboek
 • G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten [3]
 • GE 10: Woordenboeken. Encyclopedieën [2]
  1. Begrippenlijst ‘Milieu’
  Meertalig
  1. General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET)
 • GE (1-350): Milieuwetenschappen [1]
 • GV 840.7-857: Wintersporten [1]
  1. Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle) 63 termen
 • GV 861-1017: Balsporten [3]
  1. Golfsportwoordenboek (J. Luitzen) 1812 termen
  2. Golfterminologie
  3. Volleybal woordenboek voor de jeugd
 • GV 1040-1060.4: Fietsen [4]
  1. Wielerjargon
  2. Wielersportwoordenboek (J. Luitzen) 2333 termen
  3. Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.) 3158 termen
  4. Wielerwoordenboek
 • GV 1060.5-1098: Atletiek [1]
  1. Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen) 1889 termen
 • GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd [4]
 • G Geografie. Antropologie. Recreatie [3]
 • HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
 • HA (1-4737): Statistiek [1]
 • HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie [6]
  1. Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk)
  2. Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange) 396 termen
  3. De kern van de economie
  4. Economische begrippen 60 termen
  5. Kennisconsult begrippen
  6. Lycaeus Economisch Woordenboek
 • HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom [1]
  1. Verklarende woordenlijst ondernemen
 • HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie [2]
 • HD 30.22: Bedrijfseconomie [5]
  1. Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs) 403 termen
  2. Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers) 274 termen
  3. Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties 485 termen
  4. Bedrijfseconomische-Begrippen
 • Meertalig
  1. Dictionnaire d’Apprentissage du Francais des Affaires (FRA, EN, SP, IT, DUI, NED) (W. Hulleman & A. Marijs)
 • HD 38.5: Bedrijfslogistiek [2]
  1. Werken met logistiek (Visser en van Goor) 168 termen
 • Meertalig
  1. Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG)
 • HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering [1]
  1. Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.) 249 termen
 • HD 69.B7: Merknamen [1]
  Meertalig
  1. Merkenlijst (ENG-NED)
 • HD 69.C3: Bedrijfskunde [9]
  1. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang) 60 termen
  2. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive) 366 termen
  3. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg) 1300 termen
  4. Management jargon (FLOOR)
  5. Managementbegrippen
  6. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.) 80 termen
  7. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam) 248 termen
  8. Projectmanagement (R. Grit) 41 termen
  9. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek) 109 termen
 • HD 108.6: Landgebruik. Planning [3]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.) 115 termen
  2. Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’
 • Meertalig
  1. Woordenboek voor stedenbouwkundigen (NED, ENG)
 • HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed [3]
  1. Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs) 321 termen
  2. Onroerend goed lexicon (H. Leurs) 38 termen
  3. Vastgoed begrippen
 • HD 6958.5-6976: Arbeidsverhoudingen [1]
 • Meertalig
  1. EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA)
 • HD 9710.5: Autolease en autoverhuur [1]
  1. Autolease begrippenlijst
 • HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Planning [9]
 • HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen) [1]
  1. Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”
 • HE 380.8-971: Vervoer over water [1]
  1. De binnenvaart encyclopedie op internet ca.18.000 termen
 • HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen [1]
  1. Spoorwegjargon
 • HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid [1]
  Meertalig
  1. Verkeersveiligheidstermen (NED, ENG) (Stephen Harris en Anita van der Vorst); 1183 termen
 • HE (1-9990) Vervoer en communicatie [4]
 • HF 1-293: Handel [1]
  1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. Van Ginneken)
 • HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie [4]
  1. Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga) 373 termen
  2. Definities marketingbegrippen
  3. Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen) 300 termen
  4. Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal) 312 termen
 • HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer [4]
  1. Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout) 259 termen
  2. Leerboek HRM (Frits Kluijtmans) 212 termen
  3. Ontslagterminologie
  4. Wervingswoorden (arbeidsmarktcommunicatie & recruitment)
 • HF (1-6182): Handel [3]
 • HG 1-177: Algemene financiën [5]
  1. De begrippen van de Kredietcrisis.
  2. De Financiële Begrippenlijst aantal termen: 20.000+
  3. Financiële begrippen aantal termen: ca. 2000
  4. Financiële woordenlijst
  5. FinlerEncyclopedie van financieel-economische begrippen (Finler) aantal termen: meer dan 1.500
 • HG 1501-3550: Bankieren [1]
 • Meertalig
  1. Meertalig glossarium (ENG, NED, FRA, DU) aantal termen: 146
 • HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen [3]
  1. Hypotheek Rentetarieven – Informatie begrippen
  2. Hypotheektermen van ABNAMRO 100 termen
  3. Hypotheekwoordenboek
 • HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus [1]
  1. Gerechtsdeurwaarders terminologie (Van Arkel)
 • HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering [1]
  1. Corporate Finance Lexicon (Boor & Croon) 638 termen
 • HG 4551-4598: Effectenbeurzen [3]
  1. Begrippen uit de financiële werld (Em-Ha-Em-Kennisbank); ca.12500 termen
  2. Wallstreet woordenlijst
  3. Woordenboek Beleggen (ABNAMRO); meer dan 500 termen
 • HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen verzekeringen (ANWB) 60 termen
 • HG 9301-9343: Ongevallenverzekering [1]
  1. Begrippenlijst letselschade (Hofmans)
 • HG 9466: Uitvaartverzekering [1]
  1. Begrippenlijst uitvaartverzekeringwijzer 50 termen
 • HG (1-9999): Financiën [9]
 • HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet [1]
  1. Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z
 • HJ (9-9940): Publieke financiën [1]
 • HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen [2]
  1. Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager) 247 termen
  2. Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen) 154 termen
 • HM 1001-1281: Sociale psychologie [2]
  1. Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman) 356 termen
  2. Sociale psychologie (Roos Vonk) 175 termen
 • HM (1-1281): Sociologie [2]
 • HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten) [1]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.) 115 termen
 • HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen [1]
 • HV 5800-5840: Maatschappelijke aspecten [1]
  1. Termenlijst drugs
 • HV 7935-7985: Politie: organisatie [3]
  1. Praktijkboek voor organisatieontwikkeling van de politie
  2. Thesaurus Politiekunde
  Meertalig
  1. Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED)
 • HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden [1]
  Meertalig
  1. Politietermen (ENG, NED) (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg)
 • HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie [3]
 • H Sociale Wetenschappen [10]
 • JA 60-64: Woordenboeken en encyclopedieën [2]
  1. Politieke terminologie in België
  2. Woordenlijst politiek jargon (ChristenUnie)
 • JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) [1]
 • JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties [1]
  1. Staatsinrichting begrippen omschreven 146 termen
 • JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen [1]
 • JN 1-50: Algemeen [5]
  Meertalig
  1. EuroVoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie (23 EU-talen) 6650 termen
  2. Glossaries of summaries (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, POR, ITA, FIN, ZWE, GRE, DEE)
  3. IATE, de termenbank van de Europese Unie 1.4 miljoen termen
  4. Online bronnen voor het vertalen van EU-teksten (23 EU-talen)
  5. Schengen / Dublin Terminologie (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, IJS) (COTSOES Working Group for Terminology and Documentation); 1257 termen
 • JN (1-9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) [1]
 • JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën [2]
  1. Begrippenlijst migratie en asiel
  Meertalig
  1. IND-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DU)
 • JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie [1]
 • J Politieke wetenschappen [4]
 • K 48: Encyclopedieën [1]
  1. Mensenrechtenencyclopedie (Amnesty International)
 • K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [11]
  1. Basisboek Recht (O. van der Roest); 288 termen
  2. Hoofdlijnen Nederlands Recht (C. Loonstra); 344 termen
  3. Juridisch woordenboek (AMS Advocaten)
  4. Juridisch woordenboek (Uwwet)
  5. Juridische begrippen (de Rechtspraak)
  6. Juridische begrippen (Noorland Juristen)
  7. Juridische begrippenlijst (Aalberq)
  8. Juridische methoden (Harm Kloosterhuis); 145 termen
  9. Lyceus Juridisch Woordenboek België
  10. Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland
  11. Mens en recht (A. Bunthof en Y. Visscher); aantal termen: 121
 • K 623-968: Burgerlijk recht [3]
  1. Praktisch Burgerlijk Procesrecht (J. Timmermans en N. Sommers); 77 termen
  2. Praktisch Goederenrecht (C. Phillips); 58 termen
  3. Woordenboek (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
 • K 805-821: Nalatenschap [2]
  1. Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten
  2. Woordenlijst notariële termen
 • K 3661-3674: Openbare veiligheid [1]
  1. Basisboek integrale veiligheid (W. Stol); 216 termen
 • K 5000: Algemene werken [1]
  1. Begrippenlist van het Openbaar Ministerie (OM)
 • K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie [6]
 • KJK 1-4999: België [1]
 • Meertalig
  1. Gerechtelijke organisatie van België (NED, FRA, DUI)
 • KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht [1]
 • K Recht [2]
 • LB 5-45: Algemeen [4]
  1. Begrippen over beroep en opleiding (F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber & D. Radema); 372 termen
  2. Gegevenswoordenboek DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  3. Onderwijstermenlijst 857 termen
  4. ROSA Encyclopedie
 • LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur [2]
  1. Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs (J. van Onna & A. Jacobse); 113 termen
  2. Van leertheorie naar onderwijspraktijk (T. van der Veen en J. van der Wal); 62 termen
 • LB 2286-2430: Hoger onderwijs [7]
  1. Onderwijslexicon (KU Leuven)
 • Meertalig
  1. Het hogeronderwijsregister (NED, ENG)
  2. Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen – HOTNeV (NED, ENG) (INT)
  3. Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (NED, ENG) (Universiteit Utrecht)
  4. NUFFIC - brief glossary (NUFFIC)
  5. Termenlijst (NED, ENG) (Talencentrum VU)
  6. Woordenlijst (NED, ENG) (TU Delft)
 • LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs [3]
 • L Onderwijs [1]
 • ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën [5]
  1. Muziektermen
  2. Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen. (I. Bossuyt) 205 termen
  3. XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld) 945 termen
  Meertalig
  1. Muziektermen (NL-EN)
  2. Muziekwoordenboek (EN-NL)
 • ML (1-3930): Literatuur over muziek [1]
 • M Muziek [1]
 • N 59: Elektronische informatiebronnen [1]
  1. Nederlandse Art en Architecture Thesaurus
 • N (1-9211): Visuele kunsten [1]
 • NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc. [2]
  1. Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  2. Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied
 • NA (1-9428): Architectuur [1]
 • ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen [1]
  1. Ikonen Lexicon (K. Braamhorst) aantal termen: 764
 • ND (25-3416): Schilderkunst [1]
 • NE 1-978: Prentproductie en graveren [1]
  Meertalig
  1. Intaglio Printmaking (ENG-NED) (Jasmien Roelens, UGent), aantal termen: meer dan 100
 • NE (1-3002): Drukkunst [1]
 • NK 3700-4695: Aardewerk [1]
  1. Delfts aardewerk begrippenlijst
 • NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid [1]
 • NX 1-260: Algemeen [6]
  1. Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst 152 termen
  2. Galerie Hamer
  3. Kunst ABC (D. Brongers & D. Raemaekers) 988 termen
  4. Kunstbus (Kunst, cultuur en design)
  5. Lexicon voor de kunstvakken
 • Meertalig
  1. Termenlijst van de Nederlands Instituut voor Mediakunst (NED, ENG)
 • NX (1-820): Kunst in het algemeen [1]
 • N Schone kunsten [6]
 • P 87-96 Communicatie. Massamedia [3]
  1. Communicatie Handboek (W. Michels) 237 termen
  2. Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.) 84 termen
  3. Rapportagetechniek (Elling e.a) 182 termen
 • P 101-410: Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde. [1]
  1. Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels 119 termen
 • P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica [3]
  1. Groot Retorisch Woordenboek lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens); 80 termen
  2. Retorica
  3. Rhetoricaal glossarium(1959) (J.J. Mak)
 • P (1-1091): Filologie. Taalkunde [3]
 • PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken [1]
  1. Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.) meer dan 4.500 termen
 • PN (1-6790): Literatuur (Algemeen) [1]
 • P Taal en literatuur [2]
 • Q 1-295: Algemeen [5]
  1. Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda e.a); 236 termen
  2. Basisboek methoden en technieken (Baarda e.a); 266 termen
  3. Beroep op onderzoek (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 29 termen
  4. Cijfers spreken (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 293 termen
  5. Dit is onderzoek! (Ben Baarda); 80 termen
 • Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) [1]
 • QA 1-43: Algemeen [2]
  1. Woordenboek wiskunde
 • Meertalig
  1. Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED)
 • QA 75.5-76.95: Elektronische computers. Computerwetenschappen. [1]
  1. Woordenlijst informatica (Ming Automatisering)
 • QA 76.752: Computer software. Woordenboeken [2]
  1. Multimedia woordenboek
 • Meertalig
  1. Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG)
 • QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek [1]
  1. Kennisbasis Statistiek meer dan 1100 termen
 • QA (1-939): Wiskunde [4]
 • QB 1-139: Algemeen [4]
  1. Begrippenlijst “Astronomie”
  2. Encyclopedie Sterrenwacht Mercurius
  3. Sterrenkunde in Nederland (JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde)
  4. Verklarende woordenlijst astronomie
 • QB (1-991): Astronomie [1]
 • QC 1-75: Algemeen [1]
  1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
 • QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica [1]
  1. Begrippen uit de deeltjesfysica
 • QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie [2]
  1. Begrippenlijst “Klimaat”
  2. Lexicon van weer en sterrenkunde
 • QC (1-999): Natuurkunde [3]
 • QD 5: Woordenboeken [3]
  1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
  2. Periodiek systeem van de elementen
  Meertalig
  1. Chemische terminologie (23 EU talen)
 • QD (1-999): Scheikunde [1]
 • QE 1-350.62: Algemeen [1]
  1. Begrippenlijst 'Geologie'
 • QE (1-996.5): Geologie [1]
 • QH 91-95.59: Mariene biologie [1]
  1. Zee-woorden (Vlaams Instituut voor de zee, platform voor marien onderzoek)
 • QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie [1]
 • QK 1-474.5: Algemeen [4]
  1. Betekenis van Engelse wetenschappelijke namen & botanische termen (Guy de Kinder)
  2. Planten encyclopedie
  3. Planten soortnamen (Guy de Kinder)
 • Meertalig
  1. Botanische woordenlijst (EN-NL)
 • QK (1-989): Plantkunde [1]
 • QL 1-355: Algemeen [3]
  1. Dierenbibliotheek
 • Meertalig
  1. Glossarium van dierennamen (LAT, ENG, NED, DUI, FRA) (L. Ockers) aantal termen: 17.279
  2. MAGUS (Multilingual AnimalGlossary of Unveiled Synonyms) (LAT, ENG, DUI, NED, FRI, DE, FAR, IJSL, NO, ZWE)
 • QL 401 – 432: Weekdieren [2]
  1. Schelpterminologie (mollusken)
  Meertalig
  1. Conchologische termen II (NED, ENG, DUI) (Dick F. Hoeksema)
 • QL 461-QL599.82: Insecten [1]
  1. De Vlinderstichting
 • QL 614-639: Vissen [1]
  1. Nederlandse zoetwatervissen
 • QL 671-699: Vogels [2]
  1. Vogels (WNF)
  Meertalig
  1. Sneeuwganzen (ENG, NED) (Herman van den Bijtel)
 • QL 750-795: Gedragsleer van dieren [3]
  1. Lexicon van de gedragsbiologie (Mark Nelissen); 1053 termen
 • Meertalig
  1. Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA)
  2. Vissen (ENG, NED, LAT)
 • QL (1-991): Dierkunde [6]
 • QM 1-511: Algemeen [1]
 • Meertalig
  1. Medische termen – anatomie (ENG, NED)
 • QM (1-695): Menselijke anatomie [1]
 • Q Exacte wetenschappen [10]
 • R 5-130.5: Algemene werken [19]
  1. ABC woordenlijst
  2. Begrippenlijst Medische Basiskennis (F. Verstappen); 145 termen
  3. Behandelingen
  4. Encyclopedie van gezondheidstermen 15000 termen
  5. Geneeskundige terminologie
  6. Junior dokterswoordenboek (J. van Everdingen en A. van den Eerenbeemt); 2347 termen
  7. Medicijnen
  8. Medicinfoencyclopedie
  9. Medisch woordenboek voor kinderen aantal termen: 40
  10. Medische terminologie - uitrusting/instrumenten (Josefien Bruijn)
  11. Onderzoeken & Diagnoses
  12. Thesaurus zorg en welzijn 40.000 termen
  13. Woordenboek van medische eponiemen (T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn)
  14. Woordenboek van ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  15. Ziektebeelden
 • Meertalig
  1. Medical glossaries (ENG, DEE, DUI, FRA, ITA, NED, POR, SPA) (Heymans Institute of Pharmacology, University of Gentaantal)
  2. Medisch woordenboek (NED, ENG)
  3. Woordenweb (NED, ENG, FRA) aantal termen: ca. 4000
  4. Medische (be)handelingen (ENG, NED)
 • R (5-920): Geneeskunde (Algemeen) [1]
 • RA 411-415: Voorzieningen voor persoonlijke medische zorg. Medische zorgvoorzieningen [1]
  1. Thesaurus zorg en welzijn ca. 600 termen
 • RA 960-1000: Medische centra. Ziekenhuizen. Ziekenhuisapotheken. Klinieken [2]
 • Meertalig
  1. Medische terminologie - beroepen/functies (ENG, NED) (Josefien Bruijn)
  2. Medische terminologie - specialismen / ziekenhuisafdelingen (ENG, NED) (Josefien Bruijn)
 • RA (1-1270): Openbare aspecten van de geneeskunde [2]
 • RC 254-282: Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie [1]
  1. Kanker lexicon
 • RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie [4]
  1. Epilepsie Contactgroep Ikaros
  2. Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (H. van der Molen e.a.); 179 termen
  3. Lijst van fobieën
  4. Psychische klachten
 • RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen [2]
  1. Woordenboek musculoskeletale aandoeningen
  2. Woordenlijst koemelkallergie
 • RC (31-1245): Interne geneeskunde [3]
 • RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid [1]
  1. Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie)
 • RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde [1]
 • RG 133-137.6: Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie [1]
  1. Vruchtbaarheid verklarende woordenlijst
 • RG (1-991): Gynaecologie en verloskunde [1]
 • RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie [2]
  1. Balans
  2. Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen)
 • RJ (1-570): Kindergeneeskunde [1]
 • RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes [2]
  1. Moeilijke woordenlijst over het gebit
  2. Van A tot Z termenlijst over het gebit
 • RK (1-715): Tandheelkunde [1]
 • RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties [1]
  1. Termenlijst dermatologie
 • RL (1-803): Dermatologie [1]
 • RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc. [1]
  1. Alternatieve Geneeswijzen (De Helianthus)
 • RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z [3]
  1. ATC & em(e)a, Pharmaceutical aantal termen: 2. 310
  2. Medicijnen
  Meertalig
  1. Geneesmiddelen (ENG, NED)
 • RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. [2]
 • R Geneeskunde [9]
 • SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows [1]
  1. Paardenjargon
 • SF 481-507: Gevogelte. Eieren [1]
  1. Hoenders: Termen 195 termen
 • SF (1-1100): Dierfokkerij [2]
 • SK 11 Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal (1914) (Jac. van Ginneken)
 • SK (1-664): Jachtsporten [1]
 • S Landbouw [2]
 • T55-55.3: Industriële veiligheid. Preventie van industriële ongevallen. [2]
 • Meertalig
  1. Gevaarsymbolen en aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten (Bureau voor Dactyloscopische Artikelen) (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, PORT, HON, ITA, FIN, ZWE, GRI, DE)
  2. Terms found in Material Safety Datasheets (NED, ENG, FRA) 172 termen
 • T (1-995): Technologie (Algemeen) [1]
 • Meertalig
  1. Technisch E-N en N-E Woordenboek (NED, ENG) (J. Vlietstra)
 • TA 365-367: Akoestische techniek [1]
  1. Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen)
 • TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel [1]
  1. Glasvezel wiki
 • TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) [2]
 • TC 9: Woordenboeken en encyclopedieën [6]
  1. Aquo Loc (quo Lex en Objecten Catalogus) ca. 7000 termen
  2. Begrippenlijst “Waterhuishouding”
  3. Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) (Stichting RIONED)
  4. Verklarende woordenlijst voor het vak NLold
  Meertalig
  1. Illustrated technical dictionary in six languages (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, SPA) (Central Dredging Association e.a.)
  2. Virtual Knowledge Centre – Hydraulic Engineering Dictionaries and Glossaries (ENG, NED) (TU Delft)
 • TC (1-978): Waterbouwkunde [1]
 • TD 194.6-194.68: Milieueffectbeoordeling [1]
  Meertalig
  1. Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (ENG, NED) (Rianne van Eldik) 184 termen
 • TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. [1]
  Meertalig
  1. Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA)
 • TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast [1]
  1. Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities
 • TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. [3]
 • TF 200-320: Spoorwegconstructie [1]
  1. Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen) 320 termen
 • TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek [1]
 • Meertalig
  1. Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI)
 • TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies. [2]
  1. Betonlexicon 375 termen
  2. Termenlijst bouw en constructie
 • TH 4021-4977: Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen. [1]
  1. Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl
 • TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen) [1]
 • Meertalig
  1. Termen uit de bouw (ENG-NED) (vertaald door Erik Brommeijer)
 • TH 7413: Zonverwarmingstechniek [1]
  Meertalig
  1. Zonnepanelen (ENG-NED) (Gregory Depuydt, UGent) aantal termen: 15
 • TH 8001-8601: Inrichting en decoratie [1]
  1. Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet
 • TH (1-9745): Bouwkunde [5]
 • Meertalig
  1. Werktuigbouw & tribologie (NED, ENG) (B. Poppen) 2743 termen
 • TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren [1]
  1. Molenwoordenboek (B. D. Poppen) 1679 termen
 • TJ 1075: Wrijvingsleer [0]
 • TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines [2]
 • TK 1-9971: Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [4]
 • Meertalig
  1. Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG)
  2. Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED)
  3. Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG)
  4. Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG)
 • TK 1001–1831: Productie van elektrische energie [1]
  1. Woordenlijst over energie
 • TK 5101-6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. [0]
 • TK 7800-8360: Electronica [0]
 • TK 7871.6: Antennes (Elektronica) [1]
  1. De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie
 • TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware [2]
  1. Glossarium
  2. Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek
 • TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [6]
 • TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen [3]
  1. Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd
  2. Woordenlijst (NISSAN)
  Meertalig
  1. Technische woordenlijst (NED, ENG, DUI) (BMW)
 • TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap [1]
 • TP 544-559: Wijn en wijnbereiding [5]
  1. Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis) 1255 termen
  2. Lijst van vaktermen in de oenologie
  3. Wereld van wijn glossarium
  4. Wijn-woordenboek (Wijnstudio)
  5. Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma) 337 termen
 • TP 569-587: Bier [2]
  1. Bierwoordenboek
 • Meertalig
  1. Brouwerstermen (NED, ENG)
 • TP (1-1185): Chemische technologie [2]
 • Meertalig
  1. Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA) 432 termen
 • TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieën [0]
 • TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken [2]
  1. Uitleg begrippen en termen digitale fotografie
  2. Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z ca. 60 termen
 • TR (1-1050): Fotografie [2]
 • Meertalig
  1. Lexicon schatkamer aan textiel-en kunstoftermen (NED, ENG)
 • TS 1300-1865: Textielindustrie [0]
 • TS 1870-1935: Rubberindustrie [1]
  1. Termenlijst van oliekeerringen
 • TS (1-2301): Productvervaardiging [2]
 • TT 151: Herstel en reparatie [1]
  1. Kluswoordenboek
 • TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken [1]
  1. ABC van mode & styling
 • TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek [2]
  1. Beauty jargon
  2. Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg
 • TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten [3]
 • TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening [2]
  1. Culinair van A tot Z 925 termen
  2. Keukentaal
 • TX 642-840: Keuken [2]
  1. Culinaire begrippenlijst
  2. Voedselbereiding
 • TX (1-1110): Huishoudkunde [2]
 • T Techniek [14]
 • U 27-43: Militaire geschiedenis [2]
  1. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal. De soldatentaal. (Jac. van Ginneken s.j.)
  2. Militair woordenboek(1861-1862) (H.M.F. Landolt)
 • U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) [1]
 • Meertalig
  1. Militaire bevelen-landmacht (ENG, NED) 29 termen
  2. Militaire rangen–landmacht (ENG, NED)
  3. Militaire termen-landmacht (ENG, NED)
 • UD 157-302: Tactiek. Manoeuvres. Exercitievoorschriften [0]
 • UD (1-495) Infanterie [1]
 • Meertalig
  1. Militaire landmacht – tanks ( ENG, NED) 12 termen
 • UE 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. [0]
 • UE (1-500) Cavalerie. Pantsers [1]
 • Meertalig
  1. Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED)
 • UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. [0]
 • UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten [1]
 • UH 201–515: Militair geneeskundige dienst [1]
  1. Woordenlijst AMV
 • UH (20-910): Andere krijgsmachtdelen [1]
 • U Militaire Wetenschappen [5]
 • VK 541-547: Zeemanschap [5]
  1. Vaartips Nederland (scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie)
  2. Zeemans – woordenboek (Jacob van Lennep).
  3. Zeemanstaal (Jac. van Ginneken s.j., Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal ll. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1914)
  4. Zeiltermen
  5. Zeiltermen: van A tot Z aantal termen: 213
 • VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij [1]
 • VM 595-989: Maritieme werktuigkunde [2]
  1. Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850 – 2000 (Karel Ferdinand Gildemacher, Klaas Jansma en Jelmer Kuipers)
  2. Woordenlijst – Scheepsbouw
 • VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek [1]
 • V Nautische Wetenschappen [2]
 • Z 242.9-264.5: Drukpraktijk [3]
  1. Grafisch woordenboek. Alles over drukwerk van a tot z (Gianotten Printed Media)
  2. Handboek grafische technieken (Thony’s proefpers)
  3. Woordenboek printer & inktcartridges termen
 • Z 264.7: Veiligheidsdruk [2]
  1. PRADO Woordenboek -Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen
  2. Raad van de Europese Unie PRADO Glossarium
 • Z 266-275 Boekbinden. Boekversiering [1]
  1. Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden (W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai)
 • Z (116-659): Boekindustrie en -handel [3]
 • Z 666.5: Informatie-organisatie [1]
  1. EAR begrippenlijst (begrippen gebruikt in de EAR – Enterprise Architectuur Rijksdienst) (Rijksoverheid)
 • Z (662-1000.5): Bibliotheken [1]
 • ZA 4050: Elektronische informatiebronnen [10]
  1. Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) Woordenlijst (F. Boudrez & S. Van den Eynde)
  2. GentVertaalt
  3. Internet termen verklaard
  4. Internetwoordenboek
  5. Lexicool 8000 woordenboeken en glossaria in 70 talen
  6. SEO Woordenboek
  7. The Translator’s Home Companion
  8. Woordenlijsten voor vertalers
  9. Zoekmachine woordenboek 1450 termen
 • Meertalig
  1. Avalon (NED, ENG, FRA)
 • ZA (3038 – 5190): Informatiehulpbronnen (Algemeen) [1]
 • Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) [3]