Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de
Library of Congress-classificatie.

De rubriek “Termenlijsten” wordt met zorg samengesteld maar het Instituut voor de Nederlandse Taal is niet verantwoordelijk voor de inhoud en termbeschrijvingen van deze lijsten. Raadpleging of gebruik ervan houdt in dat de bezoeker van deze webpagina zelf instaat voor de beoordeling van de volledigheid en correctheid van het hier verzamelde materiaal.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

 • AS6: Organisatie van verenigingen, bijeenkomsten, congressen, congresagenda’s enz. [1]
  Meertalig
  1. Meeting Industry Terminology (NED, ENG, FRA, DUI, SPA,…)
 • AS (1-945) Academies en geleerdengenootschappen [1]
 • A Algemene werken [1]
 • B 40-48: Woordenboeken [2]
  1. Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey)
  2. Filosofisch woordenboek
 • B (1-5802): Filosofie (algemeen) [1]
 • BC Logica [0]
 • BD Speculatieve filosofie [0]
 • BF 31: Woordenboeken [1]
  Meertalig
  1. Science of Mind and Behaviour (NED, ENG)
 • BF 172-175.5 Psychoanalyse [1]
  Meertalig
  1. Psychoanalytisch woordenboek (H. Stroeken) (NED, DUI, ENG, FRA)
 • BF 636-637: Toegepaste psychologie [5]
  1. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen); 225 termen
  2. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg); 809 termen
  3. Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.); 93 termen
  4. Inleiding in de counseling (M. van Alphen); 215 termen
  5. Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen); 131 termen
 • BF 1000-1389: Parapsychologie [0]
 • BF 1404-2055: Occulte wetenschappen [1]
  1. Het woordenboek van de Skepticus
 • BF (1-2055) Psychologie. Parapsychologie. Occulte wetenschappen [5]
 • BH Esthetica [0]
 • BJ Ethiek [0]
 • BL 1-50: Godsdienst (algemeen) [1]
  1. Glossarium (F. A. Schaeffer)
 • BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen. [1]
  1. Spiritueel woordenboek
 • BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme [2]
 • BM 1-449: Judaïsme (algemeen) [1]
  1. Woordenlijst Jodendom
 • BM (1-990): Judaïsme [1]
 • BP 1-68: Islam (algemeen) [1]
  1. Islamitische terminologie
 • BP 500-585: Theosofie [1]
  1. Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie
 • BP 595-597: Anthroposofie [1]
  1. Lexicon Antroposofie (Henk van Oort); 239 termen
 • BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. [3]
 • BQ Boeddhisme [0]
 • BR Christendom [0]
 • BS De Bijbel [0]
 • BT Doctrinaire theologie [0]
 • BV Praktische theologie [0]
 • BX 800-4795: Katholieke kerk [1]
  1. Katholiek ABC Index
 • BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen [1]
 • B Filosofie. Psychologie. Godsdienst [15]
 • CR 13: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  Meertalig
  1. International Heraldic Glossary: Complete Listing (NED, FRA, ENG, DUI, SPA, ITA)
 • CR (1-6305): Heraldiek [1]
 • CS 23-35: Genealogische lijsten, etc., voor meer dan een land of continent [3]
  1. Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (André Dumont); ca. 23.000 termen
 • Meertalig
  1. Alweer een Vermeer (Stichting Genealogisch Archief Vermeer) (NED, ENG); 115 termen
  2. Genealogische termen (NED, ENG); 971 termen
 • CS (1-3090): Genealogie [1]
 • C Hulpwetenschappen van de geschiedenis [2]
 • D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453- [1]
  1. Glossarium Tweede Wereldoorlog
 • D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) [1]
 • DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië) [2]
  1. Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden); meer dan 1150 termen
  2. VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling)
 • DS (1-937): Geschiedenis van Azië [1]
 • D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. [2]
  E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika [0]
 • G 70.212 – 70.215: Geografische informatiesystemen (GIS) [6]
  1. BGT Gegevenscatalogus
  2. DataLand gegevenswoordenboek
  3. GEO, Definities Geostandaarden (Geonovum)
  4. IMGeo gegevenscatalogus
  5. Informatiemodel Kadaster (Kadaster)
  6. Nationaal Georegister (NGR) (Geonovum)
 • G 100.5-108.5: Toponymie [1]
  1. Belgische, Nederlandse en Franse toponiemen (NED, FRA)
 • G 149-180: Reizen (Algemeen) [3]
  1. Algemeen reiswoordenboek
  2. Begrippenlijst “Toerisme”
  3. Reiswoordenboek
 • G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten [3]
 • GB 655: Woordenboeken. Encyclopedieën [3]
  1. Waterbegrippen (Helpdesk Water)
  2. Waterwoordenboek (Aquo-lex); meer dan 10.000 termen
  Meertalig
  1. Illustrated technical dictionary in six languages (Central Dredging Association e.a.) (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, SPA)
 • GB (651-2998): Hydrologie. Water [1]
 • GE 10: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  Meertalig
  1. General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET)
 • GE (1-350): Milieuwetenschappen [1]
 • GV 840.7-857: Wintersporten [1]
  1. Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle); 63 termen
 • GV 861-1017: Balsporten [3]
  1. Golfsportwoordenboek (J. Luitzen); 1812 termen
  2. Golfterminologie
  3. Volleybal woordenboek voor de jeugd
 • GV 1040-1060.4: Fietsen [4]
  1. Wielerjargon
  2. Wielersportwoordenboek (J. Luitzen); 2333 termen
  3. Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.); 3158 termen
  4. Wielerwoordenboek
 • GV 1060.5-1098: Atletiek [1]
  1. Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen); 1889 termen
 • GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd [4]
 • G Geografie. Antropologie. Recreatie [4]
 • HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
 • HA (1-4737): Statistiek [1]
 • HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie [6]
  1. Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk)
  2. Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange); 396 termen
  3. De kern van de economie
  4. Economische begrippen 60 termen
  5. Kennisconsult begrippen
  6. Lycaeus Economisch Woordenboek
 • HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom [1]
  1. Verklarende woordenlijst ondernemen
 • HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie [2]
 • HD 30.22: Bedrijfseconomie [4]
  1. Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs); 403 termen
  2. Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers); 274 termen
  3. Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties 485 termen
  4. Bedrijfseconomische-Begrippen
 • Meertalig
 • HD 38.5: Bedrijfslogistiek [2]
  1. Werken met logistiek (Visser en van Goor); 168 termen
 • Meertalig
  1. Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG)
 • HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering [1]
  1. Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.); 249 termen
 • HD 61: Risicomanagement. Risico in de industrie [1]
  1. Basisboek integrale veiligheid (W. Stol); 216 termen
 • HD 69.B7: Merknamen [1]
  Meertalig
  1. Merkenlijst (ENG-NED)
 • HD 69.C3: Bedrijfskunde [9]
  1. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
  2. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
  3. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
  4. Management jargon (FLOOR)
  5. Managementbegrippen
  6. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
  7. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
  8. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
  9. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 • HD 108.6: Landgebruik. Planning [3]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
  2. Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’
  3. Juridische begrippen omgevingswet
 • Meertalig
 • HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed [3]
  1. Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs); 321 termen
  2. Onroerend goed lexicon (H. Leurs); 38 termen
  3. Vastgoed begrippen
 • HD 6958.5-6976: Arbeidsverhoudingen [1]
 • Meertalig
  1. EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA)
 • HD 9710.5: Autolease en autoverhuur [1]
  1. Autolease begrippenlijst
 • HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Arbeid. [10]
 • HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen) [1]
  1. Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”
 • HE 617-720: Binnenvaart. Vervoer over binnenwater [1]
  1. Binnenvaarttaal ca. 20.000 termen
 • HE 735-943: Koopvaardij. Zeescheepvaart. Kustvervoer [1]
  1. Logistics Glossary
 • HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen [1]
  1. Spoorwegjargon
 • HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid [1]
  Meertalig
  1. Verkeersveiligheidstermen (Stephen Harris en Anita van der Vorst) (NED, ENG); 1183 termen
 • HE (1-9990): Vervoer en communicatie [5]
 • HF 1-293: Handel [1]
  1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. van Ginneken)
 • HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie [4]
  1. Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga); 373 termen
  2. Definities marketingbegrippen
  3. Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen); 300 termen
  4. Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal); 312 termen
 • HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer [4]
  1. Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout); 259 termen
  2. Leerboek HRM (Frits Kluijtmans); 212 termen
  3. Ontslagterminologie
  4. Wervingswoorden (arbeidsmarktcommunicatie & recruitment)
 • HF (1-6182): Handel [3]
 • HG 1-177: Algemene financiën [5]
  1. De begrippen van de Kredietcrisis.
  2. De Financiële Begrippenlijst aantal termen: 20.000+
  3. Financiële begrippen aantal termen: ca. 2000
  4. Financiële woordenlijst
  5. FinlerEncyclopedie van financieel-economische begrippen (Finler) aantal termen: meer dan 1.500
 • HG 1501-3550: Bankieren [1]
 • Meertalig
  1. Meertalig glossarium (ENG, NED, FRA, DU)
 • HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen [5]
  1. Hypotheek Rentetarieven – Informatie begrippen
  2. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst A-G
  3. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst H-N
  4. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst O-Z
  5. Hypotheektermen van ABNAMRO 100 termen
 • HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus [1]
  1. Termen gerechtsdeurwaarders (Reijn Retro)
 • HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering [1]
  1. Corporate Finance Lexicon (Boor & Croon); 638 termen
 • HG 4551-4598: Effectenbeurzen [3]
  1. Morningstar Woordenboek
  2. Woordenboek Beleggen (ABNAMRO); meer dan 500 termen
 • Meertalig
  1. Indexbeleggen (NED, ENG)
 • HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen verzekeringen (ANWB); 60 termen
 • HG 8638 Verzekering. Per gebied of land: België [1]
  Meertalig
  1. Woordenboek Belgische verzekeringssector (NED, FRA, DUI, ENG)
 • HG 9301-9343: Ongevallenverzekering [0]
 • HG 9466: Uitvaartverzekering [1]
  1. Begrippenlijst uitvaartverzekeringwijzer 50 termen
 • HG (1-9999): Financiën [10]
 • HJ 2123-2125.5 Begroting. Inkomsten en uitgaven. België [1]
  1. Glossarium van de begroting
 • HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet [1]
  1. Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z
 • HJ 9507-9510: Lokale financiën. Gemeentelijke financiën. Nederland [1]
  1. Begrippenlijst gemeentebegroting
 • HJ 9525.N Boekhouding van overheidsfinanciën. Accountantscontrole [1]
  1. Begrippenlijst Algemene Rekenkamer
 • HJ (9-9940): Publieke financiën [4]
 • HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen [2]
  1. Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager); 247 termen
  2. Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen); 154 termen
 • HM 1001-1281: Sociale psychologie [2]
  1. Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman); 356 termen
  2. Sociale psychologie (Roos Vonk); 175 termen
 • HM (1-1281): Sociologie [2]
 • HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten) [1]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 • HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen [1]
 • HV 5800-5840: Maatschappelijke aspecten [1]
  1. Termenlijst drugs
 • HV 7935-7985: Politie: organisatie [3]
  1. Praktijkboek voor organisatieontwikkeling van de politie
  2. Thesaurus Politiekunde
  Meertalig
  1. Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED)
 • HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden [1]
  Meertalig
  1. Politietermen (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg) (ENG, NED)
 • HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie [3]
 • H Sociale Wetenschappen [10]
 • JA 60-64: Woordenboeken en encyclopedieën [0]
 • JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) [1]
 • JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties [1]
  1. Staatsinrichting begrippen omschreven 146 termen
 • JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen [1]
 • JN 1-50: Algemeen [1]
  Meertalig
  1. Online bronnen voor het vertalen van EU-teksten (23 EU-talen)
 • JN 5701-5999: Nederland [2]
  1. Begrippenlijst. Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
  2. Woordenlijst politiek jargon (ChristenUnie)
 • JN 6101-6371: België [2]
  1. Lexicon van de kamer
  2. Politieke terminologie in België
 • JN (1-9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) [3]
 • JS 6020.A-Z: België. Plaatselijk. Per provincie enz.België. Plaatselijk. Per provincie enz. [1]
 • Meertalig
  1. Meertalige woordenlijst Vlaamse overheid (NED, ENG, FRA)
 • JS (39-8500): Plaatselijk bestuur. Gemeentelijk bestuur [1]
 • JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën [0]
  Meertalig
  1. JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie [1]
  2. J Politieke wetenschappen [5]
  3. K 48: Encyclopedieën [1]
   1. Mensenrechtenencyclopedie (Amnesty International)
  4. K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [0]
  5. K 623-968: Burgerlijk recht [0]
  6. K 805-821: Nalatenschap [0]
  7. K 3661-3674: Openbare veiligheid [0]
  8. K 5000: Algemene werken [0]
  9. K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie [6]
  10. KJE 926.5 Woordenboeken. Termen en uitdrukkingen [5]
   Meertalig
   1. European Migration Network Asylum and migration glossary (NED, DUI, SPA, FRA,…)
   2. EuroVoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie (23 EU-talen); 6650 termen
   3. Glossaries of summaries (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, POR, ITA, FIN, ZWE, GRE, DEE)
   4. IATE, de termenbank van de Europese Unie 1,4 miljoen termen
   5. Schengen / Dublin Terminologie (COTSOES Working Group for Terminology and Documentation) (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, IJS); 1257 termen
  11. KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht [1]
  12. KJK 26: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [1]
   Meertalig
   1. Gerechtelijke organisatie van België (NED, FRA, DUI)
  13. KJK 761-770: Nalatenschap. Successie na overlijden: Algemeen [1]
   1. Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten
  14. KJK 1846: Notarissen. Notariële praktijk en procedure: Algemeen [1]
   1. Woordenboek (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
  15. KJK 2000-2937: Publiek recht [1]
   1. SenLex Belgische institutionele regelgeving
  16. KJK 2935.F6: Administratieve en politieke indelingen. Plaatselijk, niet-gemeentelijk bestuur. Vlaanderen (regio) [1]
   1. Begrippenlijst Vlaams Parlement
  17. KJK (1-4999): België [5]
  18. KKM 26: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [11]
   1. Basisboek Recht (O. van der Roest); 288 termen
   2. Begrippen in de rechtspraak
   3. Hoofdlijnen Nederlands Recht (C. Loonstra); 344 termen
   4. Juridisch woordenboek (AMS Advocaten)
   5. Juridisch woordenboek (Uwwet)
   6. Juridische begrippen (de Rechtspraak)
   7. Juridische begrippen (Noorland Juristen)
   8. Juridische begrippenlijst (Aalberq)
   9. Juridische methoden (Harm Kloosterhuis); 145 termen
   10. Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland
   11. Mens en recht (A. Bunthof en Y. Visscher); aantal termen: 121
  19. KKM 631-640 : Eigendom. Zakenrecht: Algemeen [1]
   1. Praktisch Goederenrecht (C. Phillips); 58 termen
  20. KKM 761-770: Nalatenschap. Successie na overlijden: Algemeen [1]
   1. Woordenlijst notariële termen
  21. KKM 842.2: Letselschade: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst letselschade (Hofmans)
  22. KKM 1303-1313 Arbeidscontract en dienstverband. Beëindiging van het dienstverband [1]
   1. Begrippenlijst Ontslag.net (Surplus)
  23. KKM 1701-1710: Burgerrechtelijke procedure: Algemeen [1]
   1. Praktisch Burgerlijk Procesrecht (J. Timmermans en N. Sommers); 77 termen
  24. KKM 2440: Immigratie. Naturalisatie [3]
   1. Begrippenlijst migratie en asiel
  25. Meertalig
   1. Begrippenlijst vreemdelingenbeleid (NED, ENG, FRA, DUI)
   2. Immigratie- en naturalisatiedienst-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DUI)
  26. KKM 4601-4610: Strafrechtelijke procedure: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst van het Openbaar Ministerie (OM)
  27. KKM (1-4999) : Nederland [8]
  28. K Recht [4]
  29. LB 5-45: Algemeen [4]
   1. Begrippen over beroep en opleiding (F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber & D. Radema); 372 termen
   2. DUO gegevenswoordenboek (Dienst Uitvoering Onderwijs)
   3. ROSA Encyclopedie
   4. Woordenlijst Onderwijskiezer
  30. LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur [2]
   1. Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs (J. van Onna & A. Jacobse); 113 termen
   2. Van leertheorie naar onderwijspraktijk (T. van der Veen en J. van der Wal); 62 termen
  31. LB 2300-2430: Hoger onderwijs [9]
   1. Onderwijslexicon (KU Leuven)
   2. Studiekeuzewoordenboek
  32. Meertalig
   1. Het hogeronderwijsregister (NED, ENG)
   2. Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen – HOTNeV (INT) (NED, ENG)
   3. Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (Universiteit Utrecht) (NED, ENG)
   4. NUFFIC - brief glossary (NUFFIC)
   5. Terminologielijst Avans Hogeschool (NED, ENG)
   6. UvA-Vertaallijst (NED, ENG)
   7. Woordenlijst (TU Delft) (NED, ENG)
  33. LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs [3]
  34. L Onderwijs [1]
  35. ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën [5]
   1. Muziektermen
   2. Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen (I. Bossuyt); 205 termen
   3. XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld); 945 termen
   Meertalig
   1. Muziektermen (K. van Hage) (NED, ENG)
   2. Muziekwoordenboek (ENG-NED)
  36. ML (1-3930): Literatuur over muziek [1]
  37. M Muziek [1]
  38. N 59: Elektronische informatiebronnen [1]
   1. Nederlandse Art and Architecture Thesaurus
  39. N (1-9211): Visuele kunsten [1]
  40. NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc. [2]
   1. Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
   2. Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied
  41. NA (1-9428): Architectuur [1]
  42. ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen [1]
   1. Ikonen Lexicon (K. Braamhorst); aantal termen: 764
  43. ND (25-3416): Schilderkunst [1]
  44. NE 1-978: Prentproductie en graveren [1]
   Meertalig
   1. Intaglio Printmaking (J. Roelens, UGent) (ENG-NED); aantal termen: meer dan 100
  45. NE (1-3002): Drukkunst [1]
  46. NK 3700-4695: Aardewerk [1]
   1. Delfts aardewerk begrippenlijst
  47. NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid [1]
  48. NX 1-260: Algemeen [5]
   1. Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst 152 termen
   2. Kunst ABC (D. Brongers & D. Raemaekers); 988 termen
   3. Kunstbus (Kunst, cultuur en design)
   4. Lexicon voor de kunstvakken
  49. Meertalig
   1. Termenlijst van de Nederlands Instituut voor Mediakunst (NED, ENG)
  50. NX (1-820): Kunst in het algemeen [1]
  51. N Schone kunsten [6]
  52. P 87-96 Communicatie. Massamedia [3]
   1. Communicatie Handboek (W. Michels); 237 termen
   2. Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.); 84 termen
   3. Rapportagetechniek (Elling e.a); 182 termen
  53. P 96.C69-.C692: COVID-19 pandemie, 2020-, in massamedia [1]
   1. Coronawoordenboek
  54. P 101-410: Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde. [1]
   1. Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels 119 termen
  55. P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica [3]
   1. Groot Retorisch Woordenboek. Lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens); 80 termen
   2. Lexicon van de retorica
   3. Rhetoricaal glossarium (1959) (J.J. Mak)
  56. P (1-1091): Filologie. Taalkunde [4]
  57. PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken [1]
   1. Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.); meer dan 4.500 termen
  58. PN 2085-2091.S8: Toneelscène en accessoires [1]
   1. Woordenlijst voor theater
  59. PN (1-6790): Literatuur (Algemeen) [2]
  60. P Taal en literatuur [2]
  61. Q 1-295: Algemeen [5]
   1. Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda e.a); 236 termen
   2. Basisboek methoden en technieken (Baarda e.a); 266 termen
   3. Beroep op onderzoek (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 29 termen
   4. Cijfers spreken (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 293 termen
   5. Dit is onderzoek! (Ben Baarda); 80 termen
  62. Q 334-342: Kunstmatige intelligentie [1]
  63. Meertalig
   1. Verklarende terminologielijst voor Kunstmatige Intelligentie (J. Vlietstra) (NED, ENG)
  64. Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) [2]
  65. QA 1-43: Algemeen [3]
   1. Woordenboek wiskunde
  66. Meertalig
   1. Tweetalig Onderwijs woordenlijsten (A. Dokter) (NED, ENG)
   2. Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED)
  67. QA 76.6-76.66: Programmeren [3]
   1. Woordenlijst informatica (Ming Automatisering)
   Meertalig
   1. Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen (Werkgroep Glossary International Software Testing Qualifications Board) (NED, ENG)
   2. Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG)
  68. QA 76.75-76.774: Computersoftware [1]
  69. Meertalig
   1. Microsoft Language Portal (NED, ENG, ...)
  70. QA 76.575: Multimediasystemen [1]
   1. Multimedia woordenboek
  71. Meertalig
  72. QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek [2]
   1. Kennisbasis Statistiek meer dan 1100 termen
  73. Meertalig
   1. Statistische terminologie (International statistical institute) (NED, ENG, FRA, ITA, …)
  74. QA (1-939): Wiskunde [5]
  75. QB 1-139: Algemeen [3]
   1. Encyclopedie Sterrenwacht Mercurius
   2. Sterrenkunde in Nederland (JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde)
   3. Verklarende woordenlijst astronomie
  76. QB 213-215 Tijdmeting en instrumenten voor tijdmeting [1]
   1. Zonnewijzers
  77. QB (1-991): Astronomie [2]
  78. QC 1-75: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
  79. QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica [1]
   1. Begrippen uit de deeltjesfysica
  80. QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie [1]
   1. Lexicon van weer en sterrenkunde
  81. QC (1-999): Natuurkunde [3]
  82. QD 5: Woordenboeken [3]
   1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
   2. Periodiek systeem van de elementen
   Meertalig
   1. Chemische terminologie (23 EU-talen)
  83. QD (1-999): Scheikunde [1]
  84. QE 1-350.62: Algemeen [0]
  85. QE (1-996.5): Geologie [1]
  86. QH 91-95.59: Mariene biologie [1]
   1. Zee-woorden (Vlaams Instituut voor de zee, platform voor marien onderzoek);
  87. QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie [1]
  88. QK 1-474.5: Algemeen [3]
   1. Betekenis van Engelse wetenschappelijke namen & botanische termen (Guy de Kinder)
   2. Planten soortnamen (Guy de Kinder)
  89. Meertalig
   1. Botanische woordenlijst (ENG, NED)
  90. QK (1-989): Plantkunde [1]
  91. QL 1-355: Algemeen [2]
   1. Dierenbibliotheek
  92. Meertalig
   1. Glossarium van dierennamen (L. Ockers) (LAT, ENG, NED, DUI, FRA); aantal termen: 17.279
  93. QL 401 – 432: Weekdieren [2]
   1. Schelpterminologie (mollusken)
   Meertalig
   1. Conchologische termen II (D.F. Hoeksema) (NED, ENG, DUI)
  94. QL 461-QL 599.82: Insecten [1]
   1. De Vlinderstichting
  95. QL 614-639: Vissen [1]
   1. Nederlandse zoetwatervissen
  96. QL 671-699: Vogels [1]
   Meertalig
   1. Sneeuwganzen (H. van den Bijtel) (ENG, NED)
  97. QL 750-795: Gedragsleer van dieren [2]
   1. Lexicon van de gedragsbiologie (Mark Nelissen); 1053 termen
  98. Meertalig
   1. Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA)
  99. QL (1-991): Dierkunde [6]
  100. QM 1-511: Algemeen [1]
  101. Meertalig
   1. Medische termen – anatomie (ENG, NED)
  102. QM (1-695): Menselijke anatomie [1]
  103. Q Exacte wetenschappen [10]
  104. R 5-130.5: Algemene werken [20]
   1. Begrippenlijst Medische Basiskennis (F. Verstappen); 145 termen
   2. Behandelingen
   3. Encyclopedie van gezondheidstermen 15000 termen
   4. Geneeskundige terminologie
   5. Junior dokterswoordenboek (J. van Everdingen en A. van den Eerenbeemt); 2347 termen
   6. Medicijnen
   7. Medicinfoencyclopedie
   8. Medisch woordenboek voor kinderen aantal termen: 40
   9. Medisch woordenboek
   10. Medische terminologie - uitrusting/instrumenten (J. Bruijn)
   11. Onderzoeken & Diagnoses
   12. Pinkhof Geneeskundig woordenboek
   13. Thesaurus zorg en welzijn 40.000 termen
   14. Woordenboek van medische eponiemen (T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn)
   15. Woordenboek van ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
   16. Ziektebeelden
  105. Meertalig
   1. Medical glossaries (Heymans Institute of Pharmacology, University of Gent) (ENG, DEE, DUI, FRA, ITA, NED, POR, SPA)
   2. Medisch woordenboek (NED, ENG)
   3. Woordenweb (NED, ENG, FRA); aantal termen: ca. 4000
   4. Medische (be)handelingen (ENG, NED)
  106. R (5-920): Geneeskunde (Algemeen) [1]
  107. RA 643-644.Z: Overdraagbare ziektes en volksgezondheid [3]
   Meertalig
   1. Coronavirus glossary in 7 languages (NED, DUI, ENG, FRA,…)
   2. Coronavirus: A Glossary of Terms to Help You Understand the Crisis (NED, DUI, ENG, FRA,…)
   3. Diccionari de la COVID-19 (NED, CATAL, FRA, PORT, ENG,…)
  108. RA 776.95 Persoonlijke gezondheid en hygiëne. Gedrag en gewoontes [1]
   Meertalig
   1. Sedentary Behavior (SBRN) (NED, ENG, FRA, DUI, GRI, ...)
  109. RA (1-1270) Openbare aspecten van de geneeskunde [2]
  110. RC 254-282: Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie [1]
   1. Kanker lexicon
  111. RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie [4]
   1. Epilepsie Contactgroep Ikaros
   2. Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (H. van der Molen e.a.); 179 termen
   3. Lijst van fobieën
   4. Psychische klachten
  112. RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen [2]
   1. Woordenboek musculoskeletale aandoeningen
   2. Woordenlijst koemelkallergie
  113. RC (31-1245): Interne geneeskunde [3]
  114. RE 1-994: Oogheelkunde [1]
   Meertalig
   1. Dictionary of ophthalmology and tools (PH. en J. Zeitz) (NED, DUI, FRA, SPA, IT,…); meer dan 1500 Nederlandstalige termen
  115. RE (1-994) Oogheelkunde [1]
  116. RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid [1]
   1. Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie)
  117. RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde [1]
  118. RG 133-137.6: Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie [1]
   1. Verklarende woordenlijst fertiliteitszorg (Freya)
  119. RG (1-991): Gynaecologie en verloskunde [1]
  120. RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie [2]
   1. Balans
   2. Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen)
  121. RJ (1-570): Kindergeneeskunde [1]
  122. RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes [4]
   1. Moeilijke woordenlijst over het gebit
   2. Orthodontisch woordenboek
   3. Tandheelkundig woordenboek
   Meertalig
   1. Woordenlijst Engels-Nederlands voor buitenlandse tandartsen in Nederland (NED, ENG)
  123. RK (1-715): Tandheelkunde [1]
  124. RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties [1]
   1. Termenlijst dermatologie
  125. RL (1-803): Dermatologie [1]
  126. RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc. [1]
   1. Alternatieve Geneeswijzen (De Helianthus)
  127. RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z [3]
   1. ATC & em(e)a, Pharmaceutical aantal termen: 2310
   2. Medicijnen
   Meertalig
   1. Geneesmiddelen (ENG, NED)
  128. RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. [2]
  129. R Geneeskunde [10]
  130. SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows [1]
   1. Paardenjargon
  131. SF 481-507: Gevogelte. Eieren [1]
   1. Hoenders: Termen 195 termen
  132. SF (1-1100): Dierfokkerij [2]
  133. SK 11 Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
   1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal (1914) (Jac. van Ginneken)
  134. SK (1-664): Jachtsporten [1]
  135. S Landbouw [2]
  136. T 9: Woordenboeken en encyclopedieën [1]
   Meertalig
   1. Technisch E-N en N-E Woordenboek (J. Vlietstra) (NED, ENG)
  137. T55-55.3: Industriële veiligheid. Preventie van industriële ongevallen. [2]
  138. Meertalig
   1. Gevaarsymbolen en aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten (Bureau voor Dactyloscopische Artikelen) (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, PORT, HON, ITA, FIN, ZWE, GRI, DE)
   2. Terms found in Material Safety Datasheets (NED, ENG, FRA); 172 termen
  139. T (1-995): Technologie (Algemeen) [2]
  140. TA 345: Digitale gegevensverwerking. Computerondersteund ontwerpen [0]
  141. Meertalig
  142. TA 365-367: Akoestische techniek [1]
   1. Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen)
  143. TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel [1]
   1. Glasvezel wiki
  144. TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) [3]
  145. TC 7: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
   Meertalig
   1. Hydraulic Engineering Dictionaries and Glossaries (Kennisbank Waterbouw) (NED, ENG)
  146. TC 9: Woordenboeken en encyclopedieën [0]
   Meertalig
   1. TC (1-978): Waterbouwkunde [2]
   2. TD 194.6-194.68: Milieueffectbeoordeling [1]
    Meertalig
    1. Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (Rianne van Eldik) (ENG, NED); 184 termen
   3. TD 365: Watervoorziening voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Beheer van waterkwaliteit. Algemeen [2]
    1. Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) (Stichting RIONED)
    2. Integraal waterbeleid
   4. TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. [1]
    Meertalig
    1. Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA)
   5. TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast [1]
    1. Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities
   6. TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. [4]
   7. TE 9: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Road dictionary (PIARC) (NED, DUI, ENG, DEE, FIN, …)
   8. TE (1-450): Wegenbouwtechniek. Wegen en bestrating [1]
   9. TF 200-320: Spoorwegconstructie [1]
    1. Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen); 320 termen
   10. TF 500-568: Bediening en beheer van spoorwegen [2]
    1. Begrippenlijst “Spoorse Begrippen”
   11. Meertalig
    1. Spoorwegwoordenboek (NED, ENG)
   12. TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek [2]
   13. Meertalig
    1. Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI)
   14. TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies. [2]
    1. Betonlexicon 375 termen
    2. Termenlijst bouw en constructie
   15. TH 4021-4977: Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen. [1]
    1. Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl
   16. TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen) [1]
   17. Meertalig
    1. Termen uit de bouw (vertaald door E. Brommeijer) (ENG-NED)
   18. TH 7413: Zonverwarmingstechniek [1]
    Meertalig
    1. Zonnepanelen (G. Depuydt, UGent) (ENG-NED) ; aantal termen: 15
   19. TH 8001-8601: Inrichting en decoratie [1]
    1. Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet
   20. TH (1-9745): Bouwkunde [5]
   21. Meertalig
    1. Werktuigbouw & tribologie (B. Poppen) (NED, ENG); 2743 termen
   22. TJ 163.5.A-Z Energiebesparing of -verbruik in specifieke bedrijfstakken, voorzieningen, enz. [1]
    1. Energiebegrippen uitgelegd
   23. TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren [1]
    1. Molenwoordenboek (B. D. Poppen); 1679 termen
   24. TJ 1075: Wrijvingsleer [0]
   25. TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines [3]
   26. TK 1-9971: Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [1]
   27. Meertalig
    1. Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG)
   28. TK 1001–1831: Productie van elektrische energie [0]
   29. TK 5101-6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. [1]
    Meertalig
    1. Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG)
   30. TK 5105.875.I57: Telecommunicatie. Computernetwerken. Uitgestrekt netwerk. Internet [2]
    1. Internetwoordenboek
    2. Verklarende woordenlijst online veiligheid
   31. TK 7800-8360: Elektronica [1]
    1. Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED)
   32. TK 7871.6: Antennes (Elektronica) [1]
    1. De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie
   33. TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware [2]
    1. Glossarium
    2. Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek
   34. TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [7]
   35. TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen [3]
    1. Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd
    2. Woordenlijst (NISSAN)
    Meertalig
    1. Technische woordenlijst (BMW) (NED, ENG, DUI)
   36. TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap [1]
   37. TP 544-559: Wijn en wijnbereiding [5]
    1. Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis); 1255 termen
    2. Lijst van vaktermen in de oenologie
    3. Wereld van wijn glossarium
    4. Wijn-woordenboek (Wijnstudio)
    5. Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma); 337 termen
   38. TP 569-587: Bier [2]
    1. Bierwoordenboek
   39. Meertalig
    1. Brouwerstermen (NED, ENG)
   40. TP (1-1185): Chemische technologie [2]
   41. TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA); 432 termen
   42. TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken [2]
    1. Uitleg begrippen en termen digitale fotografie
    2. Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z ca. 60 termen
   43. TR (1-1050): Fotografie [2]
   44. TS 155.6 Dataverwerking. CAD/CAM-systemen [1]
   45. Meertalig
    1. Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG)
   46. TS 156-156.6: Kwaliteitscontrole [1]
   47. Meertalig
    1. EOQC-lijst van termen met de definities ervan en vertalingen (Glossary Committee van de European Organisation for Quality) (NED, ENG, FRA, DUI)
   48. TS 1300-1865: Textielindustrie [1]
    Meertalig
    1. Lexicon schatkamer aan textiel- en kunststoftermen (NED, ENG)
   49. TS 1870-1935: Rubberindustrie [1]
    1. Termenlijst van oliekeerringen
   50. TS (1-2301): Productvervaardiging [4]
   51. TT 151: Herstel en reparatie [1]
    1. Kluswoordenboek
   52. TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken [3]
    1. ABC van mode & styling
   53. Meertalig
    1. Glossarium modeleerkracht (IVOC) (NED, FRA, DUI, ENG)
    2. Lexique Technique de confection (AMTS) (NED, FRA, ENG, DUI)
   54. TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek [2]
    1. Beauty jargon
    2. Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg
   55. TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten [3]
   56. TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening [1]
    1. Culinair van A tot Z 925 termen
   57. TX 642-840: Keuken [0]
   58. TX (1-1110): Huishoudkunde [2]
   59. T Techniek [15]
   60. U 27-43: Militaire geschiedenis [2]
    1. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal. De soldatentaal (Jac. van Ginneken s.j.)
    2. Militair woordenboek(1861-1862) (H.M.F. Landolt)
   61. U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) [1]
   62. Meertalig
    1. Militaire bevelen-landmacht (ENG, NED); 29 termen
    2. Militaire rangen–landmacht (ENG, NED)
    3. Militaire termen-landmacht (ENG, NED)
   63. UD 157-302: Tactiek. Manoeuvres. Exercitievoorschriften [0]
   64. UD (1-495) Infanterie [1]
   65. Meertalig
    1. Militaire landmacht – tanks (ENG, NED); 12 termen
   66. UE 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. [0]
   67. UE (1-500) Cavalerie. Pantsers [1]
   68. Meertalig
    1. Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED)
   69. UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. [0]
   70. UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten [1]
   71. UH 201–515: Militair geneeskundige dienst [1]
    1. Woordenlijst AMV
   72. UH (20-910): Andere krijgsmachtdelen [1]
   73. U Militaire Wetenschappen [5]
   74. V 23: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Militaire termen – zeemacht/marine (NED, ENG)
   75. (V 1-995): Nautische wetenschap (Algemeen) [1]
   76. VK 541-547: Zeemanschap [5]
    1. Vaartips Nederland (scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie)
    2. Zeemans–woordenboek (J. van Lennep)
    3. Zeemanstaal. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal ll (Jac. van Ginneken s.j.)
    4. Zeiltermen (Francois la Riviere)
    5. Zeiltermen: van A tot Z aantal termen: 213
   77. VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij [1]
   78. VM 595-989: Maritieme werktuigkunde [2]
    1. Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850-2000 (K.F. Gildemacher, K. Jansma en J. Kuipers)
    2. Woordenlijst – Scheepsbouw
   79. VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek [1]
   80. V Nautische Wetenschappen [3]
   81. Z 242.9-264.5: Drukpraktijk [3]
    1. Grafisch woordenboek
    2. Handboek grafische technieken (Thony’s proefpers)
    3. Woordenboek printer & inktcartridges termen
   82. Z 264.7: Veiligheidsdruk [2]
    1. PRADO Woordenboek -Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen
    2. Raad van de Europese Unie PRADO Glossarium
   83. Z 266-275: Boekbinden. Boekversiering [1]
    1. Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden (W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai)
   84. Z (116-659): Boekindustrie en -handel [3]
   85. Z 666.5: Informatie-organisatie [1]
    1. EAR begrippenlijst (begrippen gebruikt in de EAR – Enterprise Architectuur Rijksdienst) (Rijksoverheid)
   86. Z (662-1000.5): Bibliotheken [1]
   87. Z 1037: Boeken voor kinderen en jongeren [1]
    1. Genrethesaurus kinderboeken
   88. Z (1037-1038): Boeken voor bijzondere categorieën van personen, instellingen enz. [1]
   89. ZA 4050: Elektronische informatiebronnen [7]
    1. Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) Woordenlijst (F. Boudrez & S. Van den Eynde)
    2. GentVertaalt
    3. Lexicool 8000 woordenboeken en glossaria in 70 talen
    4. The Translator’s Home Companion
    5. Woordenlijsten voor vertalers
   90. Meertalig
    1. Avalon (NED, ENG, FRA)
    2. Eurotermbank
   91. ZA (3038 – 5190): Informatiehulpbronnen (Algemeen) [1]
   92. Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) [4]